Pranešk apie įvykį
.Pranešk apie įvykį*

Norėdami pranešti apie įvykį, užpildykite privalomojo vairuotojų civilinės atsakomybės draudimo žalos pranešimo formą.

Primename, kad pagal LR Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymą su eismo įvykiu susijęs transporto priemonės valdytojas privalo pateikti draudikui turimus eismo įvykio ar žalos įrodymus, padėti nustatyti įvykio aplinkybes ir žalos dydį, laikytis draudiko nurodymų, jeigu jie buvo duoti, leisti draudikui ištirti per eismo įvykį padarytos žalos priežastis ir nustatyti jos dydį.

---------------------

* Pranešimo forma galioja tik UADBB "Apsidrauskime" klientams.

Anketa

Įvykio data:
Laikas
Įvykio vieta (nurodykite miestą, gatvę):
Ar autoįvykio metu buvo sužaloti žmonės?:
Nurodykite nukentėjusiųjų vardus, pavardes, kontaktus:
Policijai pranešta?:
Data:
Ar esate vienintelis šio autoįvykio kaltininkas?:
Ar sutinkate su policijos sprendimu?:
Ar autoįvykio metu buvote blaivus?:
Transporto priemonės vairuotojas
Vardas, pavardė:
Asmens kodas:
Automobilio markė:
Modelis:
Valst.nr.:
Vairuotojo pažymėjimo nr.:
Kategorija:
Stažas nuo:
Draudimo kompanijos pavadinimas:
Poliso serija:
Poliso Nr.:
Kiti autoįvykio dalyviai (įrašykite jų skaičių):
Vardas:
Pavardė:
Telefonas:
Automobilio markė:
Modelis:
Valst.nr.:
Jei autoįvykyje dalyvavo daugiau nei dvi transporto priemonės ar kitas trečiųjų asmenų turtas, įrašykite duomenis čia (vardus, pavardes, transporto priemonių valstybinius numerius, polisų serijas ir numerius, koks kitas turtas nukentėjo):
Autoįvykio aprašymas:
Smulkiai aprašykite autoįvykio priežastis ir eigą. Nurodykite, kokie pažeidimai padaryti Jūsų (ir nukentėjusiojo) transporto priemonei.
Sutinku, kad UADBB "Apsidrauskime" (įmonės kodas 125171451, buveinės adresas Justiniškių g. 12, Vilnius) tvarkytų mano asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais. Taip pat sutinku, kad mano asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais gali būti atskleisti draudimo finansinės grupės įmonėms ir gali būti tvarkomi minėtų įmonių tais pačiais tikslais. UADBB "Apsidrauskime" teikiamas paslaugas ir sužinoti mano nuomonę apie minėtas finansines paslaugas.
------------------------------------------------------------------------------------
Patvirtinu, kad visa informacija yra tiksli, išsami ir atitinkanti tikrovę.